Majutusteenuste käibemaksu tõstmine annab Eesti turismile kõva hoobi


Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on seisukohal, et planeeritav majutusteenuse käibemaksumäära tõus toob oodatava maksutulude kasvu asemel kaasa hoopis riigi turismitulude vähenemise, töökohtade kadumise ja „musta“ majanduse süvenemise.

„Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, mis esindab väga paljusid Eesti majutus- ja toitlustusettevõtteid, on väga mures plaanitava maksumuudatuse pärast – uuringud näitavad, et majutusteenuse käibemaksumäära tõus annab Eesti turismile kõva hoobi,“ lausus Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Raigo Triik. „Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring „Majutusteenusele kehtestatud alandatud käibemaksumäära mõju turismisektori konkurentsivõimele ja jätkusuutlikkusele“ toob selgelt välja, et plaanitav maksumuudatus ei too kaasa oodatud maksutulu kasvu – vastupidi. Majutusteenuse 20% käibemaksumäära korral tõuseksid hinnad 7% ja külastajate arv väheneks 6% ehk ligi 180 000 inimese võrra.“

„Eesti turismiettevõtteid mõjutab väga tugevalt Venemaalt tulnud turistide arvu järsk langus – käibemaksumäära tõstmine praegu oleks paljudele ettevõtetele hukatuslik,“ sõnas Raigo Triik. „Kõige suurem negatiivne mõju oleks just Tallinnast väljaspool. Väiksemates maapiirkondades asuvate majutusasutuste täitumus ning kasumlikkus on olnud juba aastaid kesine, jaanuari statistika näitab, et just Tallinnast väljaspool on turismiturg oluliselt langenud. Eesti kaotab oma positsiooni turismiriigina ning seda tagasi võita on hoopis raskem. Seda enam, et paljudes Euroopa riikides on majutusasutustele kehtestatud alandatud käibemaksumäär ja ka näiteks Leedu alandas käibemaksumäära majutusteenusele alates selle aasta jaanuarist. Eesti majutusasutuste hinnatase on praegugi kõrgem kui teistes Balti riikides, hindade võimalik tõus vähendaks konkurentsivõimet veelgi.“

Originaaltekst www.ehrl.ee